Κολύμβηση 1000m – Αποτελέσματα Magnathlon 2017

Κολύμβηση 2500m – Αποτελέσματα Magnathlon 2017

Κολύμβηση 5000m – Αποτελέσματα Magnathlon 2017

Τρέξιμο 5000m – Αποτελέσματα Magnathlon 2017

Τρέξιμο 10000m – Αποτελέσματα Magnathlon 2017