Κολύμβηση 5000m – Αποτελέσματα Magnathlon 2016

Κολύμβηση 2500m – Αποτελέσματα Magnathlon 2016

Κολύμβηση 1000m – Αποτελέσματα Magnathlon 2016

Τρέξιμο 10000m – Αποτελέσματα Magnathlon 2016

Τρέξιμο 5000m – Αποτελέσματα Magnathlon 2016